Ullern Regnbuene Jenter 2014

Legg deg inn i Spondgruppe for å bli med på laget! Gruppekode er RDCGE eller du følger link https://group.spond.com/RDCGE. Husk at det er barnet som skal legges inn. 

For deltakelse på lagsøktene betaler man en grunnavgift på 3800,- (gjelder fra 1.11.2021, evt halv avgift dersom man startet vinter/våren 2021). Dette betales til kontonummer 1594 22 78478, merk betalingen med barnets navn og alderstrinn (kull). 

Selv om opplegget ledes av Daniel Garcia - ansatt i Ullern Fotball. Foreldre må også bidra som hjelpetrenere både i år og senere. 

Denne høsten vil det være treninger mandager kl 1700-1755. Treningene er på Ullernbanen - gamle kunstgress (is på vinteren og grått bygg ved siden av) på halvdelen nærmest T-banen.


For de som ønsker å trene mer enn den ene lagsøkten i uken, er det mulig å delta på akademiets treninger, som foregår tirsdager og torsdager i AKS tiden. 

Vi tilbyr henting og følging for 1. og 2.klassingene fra Bestum-, Lilleaker-, Bjørnsletta- og Lysejordet Skole ved skoleslutt. Barna pakker tingene sine ved skoleslutt og gjør seg klar ved Aks utkryss. Vi spiser matpakker ved ankomst på Ullernbanen. Tidene nedenfor skal være koordinert med 1. og 2.klassingenes undervisningsslutt. Gi beskjed ved eventuelle feil. 

Bestum:
Tirsdag: Vi ankommer kl 1315-1330
Torsdag: Vi ankommer kl 1355-1405

Lilleaker:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330-1345

Bjørnsletta:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1340-1355. (OBS. Her kan det bli endringer. Det kommer vi tilbake til). 

Lysejordet:
Tirsdag og torsdag: Vi ankommer kl 1330-1345Foresatte må selv ha dialog med skolen om barnet skal være med eller ikke. Vi kan ikke ta ansvar for å lete etter barn som ikke er på plass når vi skal gå (selv om vi i stor grad gjør det for det...). Pris for dette kommer vi tilbake til. Kontakt Daniel på daniel@ullern.no / 46464255 / evt spond eller sportslig leder Magne Aarvik på magne@ullern.no / 47265966 / evt spond ved spørsmål.