VELKOMMEN TIL ULLERN JENTER 2012

Vi startet opp høsten 2018 og består per 2022 av knapt 20 jenter fra skolene i vårt nærområde: Lilleaker, Lysejordet, Bjørnsletta, Bestum og Montessori. 

Laget ledes av Daniel Garica, som er en av de heltidsansatte trenerne i Ullern, med særlig ansvar for jentene i klubben. Han kan kontaktes på daniel@ullern.no / 464 64 255 om du har spørsmål, eller har en datter som ønsker å være med.

Vi har 1 hovedtrening per uke med mulighet for ytterligere 2 treninger. I tillegg kommer kamper og cuper. I sommerukene 25, 31 og 32 har vi et utvidet opplegg på dagtid: https://fotball.ullern.no/p/50524/sommertrening
Laget administreres, og alle aktiviteter organiseres, i Spond.  Vi har også en facebookside. https://www.facebook.com/groups/257900574728719/

Vi trener 1-3 gang i uken.
Lagsøkten, som er hovedøkten, foregår på mandager og finner sted på Ullernbanen.
Det er også anledning til å delta på ytterligere 1-2 økter i tillegg til dette. I sommerhalvåret kan man delta på akademiet på onsdager og fredager. Info om, og innkalling til, disse, og de resterende øktene, får man i Spond. Be enten Daniel eller noen av de andre foreldrene om tilgang til denne gruppen.