Jenter 2013 er nå godt i gang som lag med spondgruppe: https://group.spond.com/YGWSQ som informasjonskanal. Hovedansvarlig trener er Ole Aakerøy. Han nås på oleaakeroy@hotmail.com eller 476 52 761