1 Forsikring

Ullern Fotball følger NFFs forsikrings-opplegg (https://www.fotball.no/klubb-ogleder/forsikring/ytelser20172/#Toppen)

2 Forebygging av skader og prosedyre ved skader

Alle planer for selve aktiviteten i klubben har et utgangspunkt i å utvikle fotballferdigheter. For å utvikle ferdighetene sine må man unngå skadeavbrekk så langt det lar seg gjøre. Vi tror A) utviklingen av fysiske egenskaper nødvendig for å tåle belastningen det er å trene mye fotball, og B) styringen av belastning til grupper og spillere.

2.1 Basistrening

Fra 11 år gjennomfører våre spillere et fysisk basisprogram med tydeliggjort 10-trinnsprogresjon for hver muskelgruppe. Det innebærer at utviklingen ikke følger alder, men nivå, og er sånn sett individualisert.

2.2 Belastningsstyring lag

Vi har en fastlagt mal på hvert års-trinn som tar for seg ukesyklusen til spillergruppa. Detaljeringsgraden øker med økende alder, og forteller fra 15-årstrinnet detaljert om belastningen spillerne skal utsettes for på hver eneste økt.

2.3 Individualisering

  • Fra 12 års alder gjennomfører vi høydemåling av hver spiller. Ved vekst på mer enn 1,5 cm to måneder på rad, tar vi spilleren ut av øktene med tøffest belastning i 6 uker.
  • Spillere som har vært fraværende fra trening et betydelig antall dager, vil gå gjennom en opptrapping av treningsbelastningen avhengig av lengde på fraværet Ullern IF Fotball Postboks 204, Lilleaker, 0216 Oslo Org.nr. 935 402 158
  • Spillere som har vært ute med skade følger detaljert fysisk treningsprogram (utover selve treningen rettet mot den aktuelle skaden) i rehabilitering og opptrapping av trening når spilleren er tilbake i lagsaktivitet.
  • Spillere som utsettes for høyere belastning enn vedkommende er vant til tas ned i treningsmengde. Dette gjelder da ved hospitering eller oppflytting til høyere alderstrinn
  • Alle spillere fra 15 år skal rapportere opplagthet på en skala fra 1 til 10 før hver trening. Oppgis lavere enn 7 reduseres belastning den aktuelle økta, gitt at det er en økt med betydelig belastning.

2.4 Ved skader

Alle skader skal rapporteres til idrettens skadetelefon.

Alle klubbens trenere skal være oppdatert på den til enhver tid anbefalte akuttskadebehandling.

Ullern Fotball har en egen fysioterapeut. Denne tar i mot spillere til rask undersøkelse og kan kontaktes på telefon 975 84 815

Ullern Fotball har tilgjengelighetsavtale med NIMI, som sikrer hurtig utredning og behandling. Telefon: 02430