Johan Egil Rudi

Årskullansvarlig og hovedtrener TreningsGruppe 1. 

Telefon nr: 918 57 577

E post: rudi@ullern.no 

Matthias Nyman

Hovedtrener TreningsGruppe 2. 

Telefon nr: 

E post: 

Muslim R. Akil

Assistenttrener TreningsGruppe 1. 

Telefon nr: 416 49 755

E post: muslim-fotball@hotmail.com

Dennis Berg Smalsundmo

Assistenttrener TreningsGruppe 2. 

Telefon nr:

E post: 

??

Fysioterapaut

Telefon nr: 

E post: 

Daniel Garcia

Keepertrener

Telefon nr: 46 46 42 55

E post: danielgarcia986@gmail.com

Thomas Braathen

Årskulloppmann

Telefon nr: 

E post: 

Powered by: Bloc