Johan Egil Rudi

Årskullansvarlig og hovedtrener TreningsGruppe 1. 

Telefon nr: 918 57 577

E post: joherudi@hotmail.com

Jasmeet Singh

Hovedtrener TreningsGruppe 2. 

Telefon nr: 453 95 564

E post: jasmeet-10@hotmail.com 

Muslim R. Akil

Assistenttrener TreningsGruppe 1. 

Telefon nr: 416 49 755

E post: muslim-fotball@hotmail.com

??

Assistenttrener TreningsGruppe 2. 

Telefon nr:

E post: 

Nikolai Bjerkestrand

Fysioterapaut

Telefon nr: 472 81 488

E post: nikolaibjerkestrand@gmail.com 

Daniel Garcia

Keepertrener

Telefon nr: 46 46 42 55

E post: danielgarcia986@gmail.com

Haakon Francke

Årskulloppmann

Telefon nr: 922 52 395

E post: haakon.francke@gmail.com

Powered by: Bloc