Ferier 2021/22:

TG1 og TG2 har følgende ferieplan:

Høstferie - TG.2 fri. TG.1 - Fri fra etter LSK til og med tirsdag 4.okt, vi trener igjen kvelden onsdag 5.okt kl.20.30. 

Aktivitetsplan for sesongen 2022 - G16

Avslutningstur på høsten i regionen. 

Aktivitetsplan for sesongen 2023 - G17/G18/G19

Uke 8 - Treningsleir utland. Satsingsspillere. 

Avslutningstur på høsten i regionen.