Akutthåndtering av skader

Ved en akutt skade i muskler, leddbånd og bindevev oppstår det en blødning, som videre fører til en hevelse over skadestedet og dermed også smerte. I muskelskader er det vist at en slik blødning dannes allerede etter 30 sekunder. Ved leddbåndskader ses blødningen vanligvis I løpet av noen få minutter etter skaden. Det er viktig å begrense blødningen og hevelsen så raskt som mulig etter skaden, både for å forhindre en forstyrrelse av vevstilhelingen og for å minske smerten.

I mange tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre hvor alvorlig en skade er, spesielt for personer uten medisinsk bakgrunn. En liten muskelbrist kan for eksempel gjøre veldig vondt, imens en total avrivning av muskel eller sene iblant bare kan gi lette smerter. Derfor er det viktig at riktig akuttbehandling blir iverksatt, uavhengig av spillerens opplevelse av smerte. Det er alltid best å være på den sikre siden!

P.O.L.I.C.E

Protection and pressure – Beskyttelse

Optimal Loading – Optimal belastning.

Ice – Is/kulde.

Compression – Kompresjonsbandasje.

Elevation – Hevet stilling/elevasjon.

P.O.L.I.C.E er en relativt ny måte å behandle akuttskader på, og har tatt over for tidligere brukte P.R.I.C.E og R.I.C.E. Hovedforskjellen er at R-en som stod for “Rest” nå er byttet ut med OL som star for “Optimal Loading”. Hovedpoenget med POLICE er å begrense blødningen og lindre smerte for å skape optimale forutsetninger for en videre god behandling og prognose. Blødningen fortsetter gjerne opptil to dager etter skaden oppstår, og det anbefales derfor å benytte seg av POLICE i to dager etter skaden oppstår.

Protection

Utøver og skadet vev må beskyttes fra ytterligere skade eller belastning som kan forverre tilstanden. Derfor bør en skadet spiller raskt tas av banen, og skjermes.

Optimal Loading – Optimal Belastning

Ved mistanke om skade skal aktiviteten alltid avbrytes. Det er ikke anbefalt å bruke smertestillende eller andre midler for å spille ytterligere, da det kan føre til forverring av blødningen og andre akutte skader kan oppstå. Etter skaden anbefales kortvarig hvile. Dette er viktigst de første timene for å forhindre nye blødninger. Etter to timer er det viktig å sette i gang med lette mobiliseringsøvelser. Lette styrke-, balanse- og kondisjonsøvelser frisetter hormoner og proteiner som stimulerer helingen av bløtvevet og korter ned prognosen. En pekepinn på hva som er riktig belastning er å lytte til kroppen og ikke provosere smerten, samtidig som man skaper mest mulig bevegelse rundt skadestedet.

Ice – is/kulde

Is og kulebehandling har i senere tid vist seg å primært ha en effekt i form av smertelindring, og påvirker i liten grad prognosen på skaden. Noe forskning har også vist at is kan ha en hemmende effekt for tilhelingsprosessen. Vi anbefaler derfor at is kun brukes som smertelindring, og vekselsvis av og på hvert 5.minutt de første 30 minuttene etter skaden oppstår.

Compression – kompresjonsbandasje

Kompresjon er den viktigste komponenten for å sikre raskest mulig tilbakekomst til idretten. Allerede 30sekunder etter skaden oppstår skjer det en blødning i vevet, og det er derfor viktig å være raskt ute med kompresjonen. Kompresjonen bør settes på så stramt som mulig de første 30minuttene. Utøveren kan da ofte føle store smerter grunnet manglende tilgang av blod til området, men dette er ikke noe farlig så lenge man løsner på bandasjen etter 30minutter. Etter 30 minutter setter man på kompresjonsbandasjen litt løsere. Denne skal man ha på i 48 timer etter at skaden oppstår. 

Elevation – hevet stilling/elevasjon

Det skadde stedet skal holdes høyt, minst 30 cm. over hjertehøyde, for å senke blodtrykket i skadeområdet og på den måten begrense blødningen. Dette er viktig de første 48 timene etter skaden oppstår, men er absolutt viktigst de første 30 minuttene. 

Hvor viktig er det å være nøye på dette? Forskning har vist at ved riktig akuttbehandling av skader kan man halvere skadeavbrekket og være tilbake i idretten mye raskere!!

Dersom en skade oppstår anbefaler vi å benytte seg av klubbens egen fysioterapeut Nikolai Bjerkestrand for rask og god oppfølging. Da vil dere få rask behandling spesialtilpasset for fotball, samtidig som Nikolai har et tett samarbeid med våre trenere. Dette er også et tilbud familie og venner av spillere kan benytte seg av. Ring ?? for å bestille time!


Powered by: Bloc