Tider for keepertrening vår/høst 2020:

Jr: Har egne økter sammen med keepertrener i forkant av lagsøkter. 

G06: Fredager kl 16.00. Endringer avtales direkte med Terje som er ansvarlig for disse øktene. 

G05/06/07: Fredager kl 17.00. Endringer avtales direkte med Simen. 

J/G08- 13: Fredager kl 14.30 - 16.00. Enkelte går inn i spill med de gruppene de tilhører halvveis inn i økten, mens resterende fullfører hos keepertrenerne (Simen og Mikkel). Deretter ryddes utstyr inn og vi avslutter med en samling hvor økten oppsummeres. 


Hvem som til en hver tid trener med hvilke grupper er keeperne informert om, og dersom det blir endringer, vil dere bli informert. 

 

* merk at endringer kan forekomme på kort varsel så oppdater deg daglig.

 ** Fravær meldes seinest innen kl 12:00 samme dag.

**** Husk at det alltid er samling etter at alt utstyret er samlet inn!Powered by: Bloc