Tider for keepertrening sommer/høst 2019:

Jr: Onsdager kl 16.45. Dersom endringer i tid, informeres dere i så god tid som mulig. 

G05/06: Torsdager kl 17.00. Endringer avtales direkte med Terje som er ansvarlig for disse øktene. 

G05/06/07: Fredager kl 17.00. Endringer avtales direkte med keepertrener. 

J/G08- 13: Fredager kl 15.00 - 16.00. Deretter går enkelte inn i spill med de gruppene de tilhører, mens resterende rydder utstyr og avslutter økten med en samling hvor økten oppsummeres. 


Hvem som til en hver tid trener med hvilke grupper er keeperne informert om, og dersom det blir endringer, vil dere bli informert. 

 

* merk at endringer kan forekomme på kort varsel så oppdater deg daglig.

 ** Fravær meldes seinest innen kl 12:00 samme dag.

**** Husk at det alltid er samling etter at alt utstyret er samlet inn!


Powered by: Bloc