Tider for keepertrening sommer/høst 2019:

Jr - J/G04: Onsdager fra 16.45 - 17.30. Denne økten er for keepere som tilhører henholdsvis TG1 og TG2. 

J/G05/06/07 : Fredager kl 16.30 - 17.15. Eller i henhold til avtale med lagstrener. 

J/G08- 13: Fredager kl 15.00 - 16.00. Deretter går enkelte inn i spill med de gruppene de tilhører, mens resterende rydder utstyr og avslutter økten med en samling hvor økten oppsummeres. 

 

* merk at endringer kan forekomme på kort varsel så oppdater deg daglig.

 ** Fravær meldes seinest innen kl 12:00 samme dag.

**** Husk at det alltid er samling etter at alt utstyret er samlet inn!


Powered by: Bloc