Hva koster det?

Her får du en oversikt over hva det koster å drive aktiv fotball i Ullern Idrettsforening. Vi vil også presisere at ingen barn, unge eller voksne skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi. For rabatterte løsninger eller betalingsfritak, ber vi om at det tas kontakt med sportslig leder på magne@ullern.no eller +47 47 26 59 66.

Fra 6 år er man nødt til å være medlem av Ullern IF. Kontingenten koster kr 300 per år for enkeltmedlemsskap, og kr 450 for familier (ubegrenset antall familiemedlemmer).

0-4 år
Aktiviteten (søndager kl 1030) er gratis

5-6 år
Det er mulig å melde seg på Ullernakademiet. Se menypunkter for alderstrinnene under Barnefotball for detaljer.
Annen aktivitet er fremdeles gratis, med unntak av påmelding man evt gjør i cuper.

Jenter 7-12 år
For deltagelse på lag betales en grunnavgift på kr 3500-3800. Der det ikke er ansatt hovedtrener: kr 2500*.
Det er også mulig å melde seg på ulike tilbud på Ullernakademiet. Se menypunkter for aktuelle alderstrinn under Barefotball for detaljer. Det mest omfattende tilbudet koster kr 3000 x 2.

Gutter 7-10 år
For deltagelse på lag betales en grunnavgift på kr 2500*
Det er også mulig å melde seg på ulike tilbud på Ullernakademiet. Se menypunkter for aktuelle alderstrinn under Barnefotball for detaljer. Det mest omfattende tilbudet man kan velge koster fra 4500 kr til 5000 kr x 2.

Gutter 11-12 år
Grunnavgift på kr 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud i sesong: kr 0
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1000
Satsningstilbud: kr 5000 x 2
Satsningstilbud, men kun mulighet for 2 aktiviteter per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3000 (altså redusert fra 5000 den perioden)

Gutter 13 år
Grunnavgift på kr 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud i sesong: kr 0
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1000
Satsningstilbud: kr 5000 x 2
Satsningstilbud, men kun mulighet for 2 aktiviteter per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3000 (altså redusert fra 5000 den perioden)

Gutter 14 år
Grunnavgift på kr 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud i sesong: kr 0
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1000
Satsningstilbud: kr 5000 x 2
Satsningstilbud, men kun mulighet for 2 treninger per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3000 (altså redusert fra 5000 den perioden)

Gutter 15 år
Grunnavgift på kr 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1000
Satsningstilbud: kr 5000 x 2
Satsningstilbud, men kun mulighet for 2 treninger per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3000 (altså redusert fra 5000 den perioden)

Gutter 16 år
Grunnavgift på kr 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1000
Satsningstilbud: kr 5000 x 2
Satsningstilbud, men kun mulighet for 2 treninger per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3000 (altså redusert fra 5000 den perioden)

Jr herrer (17-19 år)
Grunnavgift på kr 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud hele året: kr 0
G19: kr 5000 x 2
G18: kr 3000 x 2

Jenter 13-19
Grunnavgift 3400 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Satsningstilbud: 3500 x 2
Justerte mellomalternativer


*For alle spillere i klubben ligger en grunnavgift som ikke er knyttet til trenerkostnaden. Denne grunnavgiften går til klubbens øvrige kostnader knyttet til aktiviteten. Noen av disse er:
- Banevedlikehold (rensking granulat, etterfylling, etc)
- Vedlikehold og drift anlegg
- Utstyr (mål, nett, baller, hatter, vester, egentreningsutstyr som ballvegger, etc)
- Administrasjon av klubben
- Sportslig ledelse av klubben
- Drakter
- Seriepåmelding
- Undervarme
- Brøyting og slodding vinter


Powered by: Bloc