Hva koster det?

Her får du en oversikt over hva det koster å drive aktiv fotball i Ullern Idrettsforening. Vi vil også presisere at ingen barn, unge eller voksne skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi. For rabatterte løsninger eller betalingsfritak, ber vi om at det tas kontakt med sportslig leder på magne@ullern.no eller +47 47 26 59 66.

Fra 6 år er man nødt til å være medlem av Ullern IF. Kontingenten koster kr 350 per år for enkeltmedlemsskap, og kr 100 for hvert familiemedlem deretter).

0-4 år
Aktiviteten (søndager kl 1030) er gratis

5-6 år
Det er mulig å melde seg på Ullernakademiet. Se menypunkter for årskullene under "Alderstrinn" for detaljer.
Annen aktivitet er fremdeles gratis, med unntak av påmelding man evt gjør i cuper.

Jenter 7-10 år
For deltagelse på lag betales en grunnavgift på kr 3500-3800.**
Det er også mulig å melde seg på ulike tilbud på Ullernakademiet. Opplegget varierer på de ulike alderstrinnene. Informasjon i hvert kulls spondgrupper. Kontaktperson på hvert kull ligger på kullets informasjonsside under "Alderstrinn" her på nettsiden. Deltagelse på akademiaktivitet koster 2500 kr x 2 uavhengig av hvor mye du er med på med unntak av 10 år, der den største pakka har avgift på 3500 kr x 2.

Gutter 7-10 år
For deltagelse på lag betales en grunnavgift på kr 2500*
Det er også mulig å melde seg på ulike tilbud på Ullernakademiet. Se menypunkter for aktuelle alderstrinn under Barnefotball for detaljer. Det mest omfattende tilbudet man kan velge koster fra 5000 kr til 5500 kr x 2.

Jenter 11-12 år
Grunnavgift på kr 3500 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Full pakke: 3500 x 2
Justerte mellomalternativer

Gutter 11-12 år
Grunnavgift på kr 3500 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
1 trening i uka gjennom vinteren og lite kampaktivitet: kr 1200
Full pakke: kr 5500 x 2
Full pakke, men kun mulighet for maksimalt 2 aktiviteter per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3500 (altså redusert fra 5500 den perioden) 

Gutter 13 år
Grunnavgift på kr 3600 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1200
Satsningstilbud: kr 5500 x 2
Satsningstilbud, men kun mulighet for 2 aktiviteter per uke 1.11.-31.3. på grunn av andre idretter: kr 3500 (altså redusert fra 5500 den perioden)

Jenter 13-14 år
Grunnavgift 3600 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Satsningstilbud: 3500 x 2
Justerte mellomalternativer

Gutter 14-16 år
Grunnavgift på kr 3600 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud gjennom vinteren: kr 1200
TG2: kr 4000 x 2
TG1: kr 7000 x 2

Jenter 15-16 år
Grunnavgift 3600 faktureres alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Satsningstilbud: 3750 x 2
Justerte mellomalternativer

Jr herrer (17-19 år)
Grunnavgift på kr 3600 for alle spillere. Tilleggsbetalinger er:
Breddetilbud hele året: kr 0
G17-1: kr 5000 x 2
G19-1: kr 7000 x 2


*For alle spillere i klubben ligger en grunnavgift som ikke er knyttet til trenerkostnaden. Denne grunnavgiften går til klubbens øvrige kostnader knyttet til aktiviteten. Noen av disse er:
- Banevedlikehold (rensking granulat, etterfylling, etc)
- Vedlikehold og drift anlegg
- Utstyr (mål, nett, baller, hatter, vester, egentreningsutstyr som ballvegger, etc)
- Administrasjon av klubben
- Sportslig ledelse av klubben
- Drakter
- Seriepåmelding
- Undervarme
- Brøyting og slodding vinter


**Jentenes grunnavgift 7-10 år er høyere enn guttenes fordi de har ansatt trener som hovedansvarlig for laget. Akademi/ekstratreninger har derimot en lavere kostnad for jentene.