Alle som kan tenke seg å bli med på fotball i Ullern oppfordres til å legge seg inn i facebookgruppe "Ullern Fotball 2019" (https://www.facebook.com/groups/1060602651195490). Der vil all informasjon legges ut om oppstarten av våre ulike fotballtilbud.

Alle barn opp til året de fyller 5 er velkommen til lek og spilling hver søndag kl 1030. Aldersgruppa holder til på hovedbanen vår - den med rød tribune ved - nærmest inngangen til hallen. Klubbansatte er hver gang til stede og bistår gjennomføringen, men foreldrene fører an. Tilbudet har ingen kostnad eller påmelding.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Magne på magne@ullern.no eller Mush på muslim.akil.razzaq@gmail.com

Se også https://fotball.ullern.no/p/64985/tirsdag--og-torsdagsokter for treningsmulighet på hverdager med ansatte trenere.