Jenter 2007

Vår J2007 gjeng består i overkant av 20 spillere. Vi er slått sammen med Ready J07 og har derfor en gruppe på nærmere 40 spillere. 


Ønsker du å spille sammen med oss?

Ta kontakt med årskullansvarlig:


Brian Hansen


hanbrian1996@gmail.com


41281716