Ullerns barnefotball er organisert med ett lag per offentlige skole i vårt primære nedslagsfelt: Bestum, Lilleaker, Bjørnsletta og Lysejordet. Barn på andre skoler velger det lag som passer dem best.

Foreldrene står selv for driften av lagene som lagledere, trenere, m.m. innenfor rammene som settes av klubben. Lagene trener 1 ettermiddag i uka, deltar i seriespill (fra 8 år) og er med på diverse cuper gjennom året. For oppstartssesongen 2023 er det ingen avgift for denne deltagelsen. Dernest er Ullern Fotballs grunnavgift på kr 2600 i året, pluss Ullern IFs medlemsavgift.

For å bli med, ta kontakt med mariussandberg@outlook.com, så setter han deg i kontakt med lagledere for ditt aktuelle lag.

Se menypunkt "FFO (Akademi)" https://fotball.ullern.no/p/57229/ffo-(akademi) for tilbud ledet av ansatte trenere. Denne aktiviteten kommer i tillegg for de som ønsker det.