Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter i alderen 5-10 år og jenter i alderen 5-12 år som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben.

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-10/12 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller lignende.

Gutter 10 (G2010 i 2019-20)

Kontaktperson:
Magne Aarvik
Mail: magne.aarvik@gmail.com
Tlf: 47 26 59 66

For sommerhalvåret april-oktober 2020 gjelder følgende praktiske informasjon:

Treninger
Treninger er mandag og/eller onsdag kl 1500 til ca 1640 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Keepertrening er fredager kl 1430 til ca 1610 med kostnad kr 1750,- Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Forfall til treninger meldes per mail til kontaktperson.

Akademilaget
Dette vil være et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden, i tillegg til mulighet for trening også på fredager til samme klokkeslett som mandag og onsdag. Deltagere som ønsker å være med på
keepertreningen, avslutter den 1545, og blir med Akademilagsgruppa i spill.

Total kostnad for full deltagelse: 5000,-

*Dersom du pga andre aktiviteter kun kan delta 1 treningsdag, ta kontakt for individuell avtale.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 8 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen, Bærums Verk-Hauger og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

I sommerhalvåret G10 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 7erfotball med offside. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne, for best mulig utvikling for hver spiller. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper. Avviklingen vil hver runde være i tidsrom innenfor kl 0900-1200.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrom 1200-1600
22. august hos Ready
10. oktober hos Snarøya

I tillegg til disse kommer vi til å ha en serie med flere av de andre klubbene der vi spiller mot én klubb i en enkeltstående kamp (opptil flere parallelle kamper mot den klubben altså). I helger. Datoer her er på Koronavent.

Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2010, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode ZHVLM. Eller du følger link: https://group.spond.com/ZHVLM. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Faebookgruppe
Vi har en facebookgruppe til akademigjengen her: https://www.facebook.com/groups/421562314912675/


Powered by: Bloc