Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktiviteter ledes av ansatte trenere i klubben. 

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-10 år kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 


Gutter 6 år i 2020

Kontaktperson:
Magne Aarvik
Mail: magne.aarvik@gmail.com
Tlf: 47 26 59 66


For vinterhalvåret november-mars 2020 gjelder følgende praktiske informasjon:

Treninger er tirsdager kl 1700 til ca 1815 i øvre gymsal på Lysejordet Skole. Kl 1810 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går. Å rekke trening kl 1700 kan noen dager være hektisk. Det er selvsagt best for alle å være på plass i god tid til øktstart, men vi har forståelse for, og tar godt i mot, de som kommer etter at vi har begynt økta.

Kostnad for perioden 2500,-
Pga plassbegrensingen ved å være inne, har deltagerne fra sommerhalvåret prioritet. Øvrige kan melde seg på dersom det er ledig kapasitet. Etter avtale per e-post er man velkommen til å prøve ut treningen før man melder på.

Gutter og jenter trener sammen.

De som har første møte med oss, ber vi lese gjennom denne informasjonen før påmelding.


Om opplegget:

Kjernen i opplegget er å utvikle fotballferdighetene sine. Men for å klare det, må vi fokusere vel så mye på noen andre punkter:

1)Treningen skal være gøy og bygge motivasjon for mer lek og øving med ballen.
Barna kommer til treningen med ulike personligheter, ulik modning og ulik erfarning med fotball/idrett. Treningen tilrettelegges så alle skal kunne gå hjem med opplevelsen av å ha fått til noe bra. Treningen tilpasses mtp den enkeltes fysiske og mentale modning og fotballerfaring. I aktivitetene settes barna sammen først og fremst mtp dette - i mindre grad ut fra hvem de kjenner fra tidligere (ingen regel uten unntak).
Vi håper treningen gir både foreldre og barn inspirasjon til egenaktivitet med ballen.

2) Man skal lære å fungere i en gruppe på fotballtrening.
Alle treninger starter og slutter med en rolig samling i gruppa. Vi har fokus på noen hovedpunkter for å få en god trening sammen:
- Vi hører etter når noen snakker
- Vi retter oss etter beskjedene fra trenerne
- Vi prøver vårt beste
I tillegg til forhåpentligvis kjente rammer fra hjem og barnehage for hvordan vi er mot hverandre.

3)Opplevelsen av at øving kan gjøre deg flinkere
Barn slår fort fast at de enten får til noe (det var lett) eller ikke får til noe (det går ikke). Majoriteten av ferdighetsutviklingen vi legger til rette for skal skje gjennom lek/spill, men vi har også aktiviteter der konsentrasjon og repetisjon er nøkkelord for å få til den aktuelle ferdigheten. Å erfare at ferdigheter er noe du får gjennom øving, og ikke er en konstant faktor du har, eller ikke har, fått tildelt, ser vi som sentralt på alle våre alderstrinn. På et eller annet tidspunkt har dette med det man kaller å være utviklingsorientert. Prosessen med å skape utviklingsorienerte spillere, starter vi med fra første årstrinn. Å lære seg å finne glede i egen mestring fremfor sammenligning med andre - som senere kan kalles resultater - har ingen nedre aldersgrense. 


Foreldrenes rolle på øktene:

Alle barn må ha en voksen med ansvar for seg tilstede ved treningen, så både barn og trenere har noen å henvende seg til ved behov. Dersom barnet ditt faller ut av treningen, oppfordrer vi deg til å involvere deg og forsøke å hjelpe barnet i gang. Barn som er litt utrygge de første treningene, kan ha behov for mor eller far med seg i aktiviteten. Det er helt i orden der det er mulig. Om du er usikker på om du kan/bør involvere deg i en situasjon, er som regel svaret ja. Trenerne er glade for den hjelpen så ikke 1-2 barn krever hele hans oppmerksomhet. Spør dersom du er usikker.

MEN så lenge barnet deltar og fungerer i aktiviteten, skal ikke foreldre involvere seg i instruksjon, veiledning eller "heiing" av barnet. Det er krevende nok for trenerne å nå frem til barna med beskjeder og tilbakemeldinger, uten å kjempe med foreldrene om deres oppmerksomhet. 

For foreldre som kan se for seg å være med som trenere for barna gjennom barnefotballen, gir treningene nyttig input i både praktisk gjennomføring og metodikk. Det er velkomment med spørsmål knyttet til det som observeres.

Og et PS til dere: Dersom det viser seg at det ikke fungerer så godt for ditt barn å delta på organisert fotballtrening akkurat nå, betyr ikke det at det nødvendigvis er slik også om noen uker, måneder eller et år.


Påmelding

For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2014, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode LRFNF. Eller du følger link: https://group.spond.com/LRFNF. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


I tillegg har vi en facebookgruppe for alle gutter og jenter født 2014 som kan være interessert i å spille fotball hos oss: https://www.facebook.com/groups/164003357608848/

Powered by: Bloc