Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben.

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller lignende.


Gutter 9 (G2012 i 2020-21)

Kontaktperson:
Runar Storli Mathiassen / Dennis Berg Smalsundmo
Mail: runarmathiassen@hotmail.com / densmal@icloud.com
Tlf: 938 38 601 / 976 19 810

For sommerhalvåret 2021 (apr-okt) gjelder følgende praktiske informasjon:

Treninger
Treninger er mandag og onsdag kl 1500 til 1630 slavisk etter skoleruta. Kl 1630 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 1500 til 1600 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Akademilaget

Fra høsten gjenopptas omsider normal kampaktivitet. I tillegg til cuper i august og oktober hos Ready og Snarøya, vil vi arrangere enkeltkamper.
Kostnad for Akademilaget i perioden er 5000,- (altså et tillegg på 500,- fra treningene). Dersom du deltar på kun en av treningene tirsdag/torsdag er kostnaden totalt 3500,-

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.


Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2012, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode SZAST. Eller du følger link: https://group.spond.com/SZAST. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Faebookgruppe
Vi har også en facebookgruppe til akademigjengen her


Powered by: Bloc