Hva er akademiet?

Ullernakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 5-11 år til barn som ønsker å utvikle fotballferdighetene sine. Alle trenings- og kampaktivitet ledes av ansatte trenere i klubben.

Ved 5-6-årstrinnet behøver ikke akademitreningen å være et supplement, mens på 7-11 kommer akademiet i tillegg til lagsaktiviteten. 

På akademitreningene står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Treningsgruppene deles ikke etter kamerater, skoler, klasser, lag eller lignende.

Gutter 9 (G2012 i 2020-21)

Kontaktperson:
Runar Storli Mathiassen 
Mail: runarmathiassen@hotmail.com
Tlf: 938 38 601

For vinterhalvåret 2021 (nov-mars) gjelder følgende praktiske informasjon:

Treninger
Treninger er tirsdag og torsdag kl 1445 til ca 1625 slavisk etter skoleruta. Kl 1615 skal det ryddes og være samling i gruppa før man går hjem.
Kostnad for perioden er kr 4500,-.
Det er også mulig å melde seg på én av dagene til kr 2750,-
Forfall til treninger meldes ved å huke av "ikke deltar" i spond.

Keepertrening er fredager kl 1445 til ca 1610 med kostnad 1750,-.
Dersom du allerede er påmeldt begge de ordinære treningene, er dette tilbudet inkludert.
Det er egen keepergruppe i Spond, der man registrerer seg til hver trening: https://group.spond.com/QCURQ

Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Mange er økonomisk berørt av dagens situasjon. Nå, som ellers, kan man ta kontakt med kontaktperson eller magne@ullern.no /47265966 for å avtale en ordning her. 

Akademilaget
Dette vil være et kamptilbud som gir mulighet for deltagelse i Akademiligaen (se info lenger ned) og eventuelt andre kampaktiviter vi arrangerer i den aktuelle perioden.
Total kostnad for deltagelse på Akademilaget er kr 5000. Dersom du deltar kun på en av treningene tirsdag/torsdag er kostnader totalt kr 3500.
Det er ikke mulighet å melde seg på Akademilaget uten å delta på trening.

PS: Det er mulig å bli med på Akademilaget april-oktober, selv om man ikke blir med november-mars. Og motsatt.

Akademiligaen er et samarbeid mellom 7 klubber (Frigg, Snarøya, Ready, Røa, Heming, Holmen  og Ullern) om å skape et nivådifferensiert kamptilbud for spillerne i de respektive klubbers akademitilbud.

På G9 arrangerer klubbene på omgang turneringsspill i 5erfotball. Alle klubbene deler inn spillergruppene sine etter ferdighetsnivåer, og melder så lagene sine på standardiserte nivåer, med det målet at alle kamper skal bli jevne for best mulig utvikling for hver spiller.. Hvert lag spiller minst 3 kamper a 25 minutter hver turnering. Kampene legges så kompakt som mulig med utgangspunkt i 35 min mellom hver av lagets kamper.

For perioden gjelder følgende datoer innenfor tidsrommet 9-12. 2012 klassen spiller på Søndager, men slik det ser ut nå spiller enkelte Lørdagen i stedet i 2011 klassen. Derfor står også begge datoer nedenfor her, selv om man som et utgangspunkt bare spiller en av dagene:
7-8. nov på Holmen
28-29. nov hos Heming
16-17. jan på Holmen
6-7. feb på Røa
6-7. mars hos Frigg
20-21. mars hos Ullern

Dersom Akademiligarunder utgår grunnet Covid-19 erstattes dette med internkamp/cup på Ullernbanen.

Påmelding
For å melde deg på, legger du deg inn i Spondgruppe for Ullernakademiet G2012, som også er kommunikasjonskanalen vi vil benytte. Dersom du har Spondappen, benytter du kode SZAST. Eller du følger link: https://group.spond.com/SZAST. Husk at det er barnet som skal ligge i gruppa. Akademliagsspillere legges også i undergruppe Akademilaget. Betaling gjøres ved bankoverføring (ikke Vipps) til konto 1594 22 78478. Merk betalingen med navn, årskull, akademi.

Faebookgruppe
Vi har også en facebookgruppe til akademigjengen her: https://www.facebook.com/groups/1110172205785807/


Powered by: Bloc